Styrelsen / Kontakt

Ordförande: Jerry Haraldsson

Kassör: Camilla Karlsson
Sekreterare: Veronica Andersson
Övriga styrelsemedlemmar:
Anna Karlsson
David Bylander
Mikael Gertsson
Alexander Bódi Gunnarsson
Carl-Gustaf Andersson
Jacob Berggren

Kontakt:
Info@slattakra.com
 
Slättåkra Bydgdeförening
c/o Kärra Trollbacken 311
313 93 Slättåkra