Slättåkra Bygdeförening

I Slättåkra samarbetar vi. Det innebär att vi har en gemensam styrelse mellan Slättåkra bygdeförening och Föreningen Slättåkragården. Jämte styrelsen finns också fyra arbetsgrupper som anordnar aktiviteter, sköter Slättåkragården etc. Är du intresserad av att delta i grupperna på något sätt så välkommen!

Styrelse

Ordförande: Staffan Johansson
Vice ordförande: Jerry Haraldsson
Kassör Slättåkra bygdeförening: Camilla Karlsson
Kassör Föreningen Slättåkragården: Anna-Grethe Sörensen
Sekreterare: Vakant
Aktivitetsansvarig: Veronica Andersson
Uthyrningsansvarig tält, badtunna, utemöbler: Mikael Gertsson
Uthyrningsansvarig Slättåkragården: Anneli Bylander
Underhållsansvarig: Mikael Gertsson och Jerry Haraldsson
Suppleanter:
Lukas Kristiansson
Ann-Louise Abrahamsson
Jesper Jönsson
Robin Jansson

Arbetsgrupper
Kontaktperson aktivitetsgruppen: Veronica Andersson
Kontaktperson underhållsgruppen: Mikael Gertsson
Kontaktperson ledgruppen: Jerry Haraldsson
Kontaktperson kommunikationsgruppen: Staffan Johansson

Kontakt:
Info@slattakra.com

Slättåkra Bydgdeförening
c/o Johansson
Stenfalksvägen 11E
311 39 Falkenberg