Styrelsen / Kontakt

Ordförande: Jerry Haraldsson

Kassör: Camilla Karlsson
Sekreterare: Martina Andersson
Övriga styrelsemedlemmar:
Ruth Born
Anna Karlsson
David Bylander
Malena Nilsson

Kontakt:
Info@slattakra.com
 
Slättåkra Bydgdeförening
c/o Kärra Trollbacken 311
313 93 Slättåkra