Historia sedan stenåldern!

Slättåkrabygden har varit bebott länge och av många. Här finns synliga fornlämningar från bronsåldern och framåt. För några år sedan gjordes dessutom en utgrävning där man hittade boplatser som var nästan 6000 år gamla. Här är lite historiska notiser

Slättåkras äldsta bevarade byggnad är Slättåkra kyrka som började byggas på 1100-talet.

Mest omtalat är Slaget vid Mared (vid nuvarande Oskarström) 1563 då danskarna besegrade den svenska hären. Så blodigt att man hittade skelettdelar flera hundra år framåt på platsen.

På 1500-talet styrdes Norge från Slättåkra. Ståthållarna på Akershus i Oslo, bodde nämligen på säteriet Alarp i Slättåkra.

I Drared, utmed Nissastigen, fanns till i början av 1900-talet ett av Hallands äldsta gästgiverier. Redan i mitten av 1600-talet är det antecknat att det fanns en gästgivare i byn.

Hallands äldsta byggnad av trä är i från Slättåkra. Den så kallade stugan från Stämmilt finns i dag att se på Frilandsmuseet i Köpenhamn och är från 1600-talet.

Två familjer som grundat världsledande förpackningsföretag har sitt ursprung från Slättåkra. Familjen Laurin som drev PLM (aluminiumburken) och Rausing (TetraPak)

Tre välkända författare har också anknytning till Slättåkra. Olof von Dalin, Fredrik Ström och Bodil Jönsson

1913 Anlades ett stort sanatorium i Spenshult för att kurera människor som drabbats av tuberkolos. En del av dessa kom aldrig hem utan ligger idag begravda i en gemensam grav på Slättåkra kyrkogård.

Gårdar, torp och stugor
Slättåkra har varit befolkat länge. Det gör att det har funnits många gårdar, torp och stugor i socknen. Just nu pågår ett arbete med att koordinatsätta alla äldre bebyggelse i bygden. I dagsläget är nästan 360 torp och stugor hittade. Dessutom pågår arbete med att koordinatsätta kvarnar och andra vattenverksamheter samt linbastuar.

Som ett långsiktigt projekt pågår också ett arbete med att skapa underlag för varje by och gårds historia i Slättåkra. Hittills har tre byar och områden undersökts. Första delen är Häshult, andra delen är mellersta Slissådalen dvs. gårdarna från Kullsbol till Höghult. Den tredje delen är runt Härbråtastugan-Blomshult-Flathult. Idagsläget pågår forskning runt för Slättåkra by, kyrkobyn, Alarp, Bergstugan och Döbla. Forskningen görs av Staffan Johansson och förhoppningen är att materialet kan bli underlag för exempelvis en studiecirkel om din bys historia.

Alarpsgodset och torp och gårdar i Bergstugan Slättåkra Döbla

Häshult

Mellersta slissådalen

Härbråtastugan Blomshult Flathult

Kvarnar och andra vattenverksamheter

Nu kan du själv söka upp platserna var det fanns kvarnar och andra vattenverksamheter i Slättåkra. Platser i Slättåkra – vatten

Linbastuar, smedjor, befästningsanläggningar

Nu kan du själv söka upp platserna var det fanns eller finns indikationer på att det fanns linbastuar, smedjor, befästningar och andra saker som har anknytning till eld i Slättåkra. Platser i Slättåkra ELD

Så hittar du platserna

slattakra.com/…/Så-här-söker-du-upp-platserna-en-guide.pdf

Äldre torpinventering

Under 1990-talet genomfördes en torpinventering som då hittade följande torp:

Torpinventering Södra delen

Torpinventering Södra delen

01:     Annedal Fnöskatorpet |Alarp | 7/6 1998
02:     Högås | Alarp | 7/6 1998
03:     Nordal Stenevad | Alarp | 10/6 2002
04:     Sjöberget | Alarp | 7/6 1998
05:     Bohultahultet | Bohult | Ej utmärkt
06:     Bolken | Bårarp | 13/5 1999
07:     Örnåsen | Drared | Juni 1996
08:     Örnåsen/Isbergs | Drared | Juni 1996
09:     Larstorp | Drared | Juni 1996
10:     Nyäng | Drared | 9/9 1997
11:     Gårdshult | Egornaslätt | 4/5 2003

Torpinventering Norra delen

Torpinventering Norra delen

12:     Pällåsen | Egornaslätt | 10/6 2002
13:     Elneberg | Givastorp | 5/8 1999
14:     Kyrkohult | Givastorp | 23/3 1998
15:     Ljungstugan | Givastorp | 23/3 1998
16:     Nyborg Henrikatorpet | Givastorp | 23/3 1998
17:     Gamla skolan | Gräsås | 9/8 1998
18:     Nyaled | Gräsås | 9/8 1998
19:     Kyrkoböket Gräsås | Brehult | 9/8 1998
20:    Gåshult Bokelund | Gåshult | 29/5 2008
21:     Härbråtastugan | Höghult | 10/6 2002
22:     Bäckadal Kalvabol | Kvibille | 17/5 2002
23:     Hjortastugan | Kleva | 9/5 1996
24:     Svensalyckan | Kleva | 9/5 1996
25:     Jägarhuset | Kleva | 12/9 2003
26:     Alekärr | Kleva | 12/9 2003
27:     Månsaberget | Kulla | 23/3 1998
28:     Kullaås Lassatorpet | Kulla | 28/10 2004
29:     Dungen | Kullsbol | 20/11 1996
30:     Vasstorp | Kullsbol | 20/11 1996
31:     Svarta hålan | Kullsbol | 20/11 1996
32:     Lilla Flathult Dalen Kullsbol 7/6 1998
33:     Ruskatorpet Aspelynga | Kubbebol | Ej utmärkt
34:     Aspelund | Kyrkobyn | 7/6 1998
35:     Sävhult | Kärra | 13/5 1999
36:     Gabelynga | Lindhult | 9/8 1998
37:     Bokedal | Lya | 9/5 1996
38:     Ledstugan | Lya | 20/7 1998
39:     Björketorp | Mossarp | 7/6 1998
40:    Reastorps skola | Reastorp | 29/5 2008
41:     Klinteberg | Reastorp | Ej lokaliserat
42:     Johansdal | Ry | 20/7 1998
43:     Ryåsen | Ry | 15/5 2002
44:     Gudmundstorpet | Ry | 17/5 2002
45:     Nabben | Ry | 17/5 2002
46:     Gröndal | Ry | 19/7 2002
47:     Furut | Skeppshult | 10/7 1998
48:     Mossastugan | Skeppshult | 17/5 1998
49:     Lottas stuga | Skeppshult | 9/8 1998
50:    Jönssons | Skårebo | 11/9 1997
51:     Erlandssons | Skårebo | 11/9 1997
52:     Anders Jönssons | Skåreb | 10/6 2002
53:     Ögärde Johannes Nilssons | Skårebo | 10/6 2002
54:     Hallatorpet | Slättåkra No.4 | 6/6 1998
55:     Möllestugan | Slättåkra No .4 | 23/8 2011
56:     Röserna | Slättåkra ej exakt lokaliserat | 10/6 2002
57:     Sömmerskans stuga | Slättåkra No .3 | 10/6 2002
58:     Stämmilt | Stämmilt | 1/6 1997
59:     Hörshult | Stämmilt | 1/6 1997
60:     Takslätt | Torbjörnshult | 12/5 2002
61:     Hästberget | Övraböke | 20/6 1999
62:     Hassledal | Mossarp | 10/9 2004
63:     Katrineberg | Kleva | 10/9 2004
64:     Jordkullen | Brandshult | 23/7 2010

Byavandringar
Under några år har vi genomfört populära byavandringar där vi fått lära varandra om de olika byarnas historia. Genomförda vandringar hittills är: Lindhult, Häshult-Höghult, utmed Långhultsvägen, Gräsås, Kålarp-Skogsgärde-Gabelynga, Frostorp, Kärra. Håll utkik på Slättåkrasidan på Facebook när nästa vandring blir av.