Torp

Torpinventering Södra delen

Torpinventering Södra delen

01:     Annedal Fnöskatorpet |Alarp | 7/6 1998
02:     Högås | Alarp | 7/6 1998
03:     Nordal Stenevad | Alarp | 10/6 2002
04:     Sjöberget | Alarp | 7/6 1998
05:     Bohultahultet | Bohult | Ej utmärkt
06:     Bolken | Bårarp | 13/5 1999
07:     Örnåsen | Drared | Juni 1996
08:     Örnåsen/Isbergs | Drared | Juni 1996
09:     Larstorp | Drared | Juni 1996
10:     Nyäng | Drared | 9/9 1997
11:     Gårdshult | Egornaslätt | 4/5 2003

Torpinventering Norra delen

Torpinventering Norra delen

12:     Pällåsen | Egornaslätt | 10/6 2002
13:     Elneberg | Givastorp | 5/8 1999
14:     Kyrkohult | Givastorp | 23/3 1998
15:     Ljungstugan | Givastorp | 23/3 1998
16:     Nyborg Henrikatorpet | Givastorp | 23/3 1998
17:     Gamla skolan | Gräsås | 9/8 1998
18:     Nyaled | Gräsås | 9/8 1998
19:     Kyrkoböket Gräsås | Brehult | 9/8 1998
20:    Gåshult Bokelund | Gåshult | 29/5 2008
21:     Härbråtastugan | Höghult | 10/6 2002
22:     Bäckadal Kalvabol | Kvibille | 17/5 2002
23:     Hjortastugan | Kleva | 9/5 1996
24:     Svensalyckan | Kleva | 9/5 1996
25:     Jägarhuset | Kleva | 12/9 2003
26:     Alekärr | Kleva | 12/9 2003
27:     Månsaberget | Kulla | 23/3 1998
28:     Kullaås Lassatorpet | Kulla | 28/10 2004
29:     Dungen | Kullsbol | 20/11 1996
30:     Vasstorp | Kullsbol | 20/11 1996
31:     Svarta hålan | Kullsbol | 20/11 1996
32:     Lilla Flathult Dalen Kullsbol 7/6 1998
33:     Ruskatorpet Aspelynga | Kubbebol | Ej utmärkt
34:     Aspelund | Kyrkobyn | 7/6 1998
35:     Sävhult | Kärra | 13/5 1999
36:     Gabelynga | Lindhult | 9/8 1998
37:     Bokedal | Lya | 9/5 1996
38:     Ledstugan | Lya | 20/7 1998
39:     Björketorp | Mossarp | 7/6 1998
40:    Reastorps skola | Reastorp | 29/5 2008
41:     Klinteberg | Reastorp | Ej lokaliserat
42:     Johansdal | Ry | 20/7 1998
43:     Ryåsen | Ry | 15/5 2002
44:     Gudmundstorpet | Ry | 17/5 2002
45:     Nabben | Ry | 17/5 2002
46:     Gröndal | Ry | 19/7 2002
47:     Furut | Skeppshult | 10/7 1998
48:     Mossastugan | Skeppshult | 17/5 1998
49:     Lottas stuga | Skeppshult | 9/8 1998
50:    Jönssons | Skårebo | 11/9 1997
51:     Erlandssons | Skårebo | 11/9 1997
52:     Anders Jönssons | Skåreb | 10/6 2002
53:     Ögärde Johannes Nilssons | Skårebo | 10/6 2002
54:     Hallatorpet | Slättåkra No.4 | 6/6 1998
55:     Möllestugan | Slättåkra No .4 | 23/8 2011
56:     Röserna | Slättåkra ej exakt lokaliserat | 10/6 2002
57:     Sömmerskans stuga | Slättåkra No .3 | 10/6 2002
58:     Stämmilt | Stämmilt | 1/6 1997
59:     Hörshult | Stämmilt | 1/6 1997
60:     Takslätt | Torbjörnshult | 12/5 2002
61:     Hästberget | Övraböke | 20/6 1999
62:     Hassledal | Mossarp | 10/9 2004
63:     Katrineberg | Kleva | 10/9 2004
64:     Jordkullen | Brandshult | 23/7 2010